Tagدکلمه

منم زیبا…

منم زیبا… شعر از سهراب سپهری … دکلمه از شهروز فرهمند منم زیبا که زیبا بنده ام را دوست می

Continue Reading