Tagجنگ

اسرائیل اجازه استفاده از امکانات و فرودگاههای نظامی نزدیک به ایران را از کشور آذربایجان دریافت کرد

در این ویدئو تصاویری بسیار مفهوم و واضح از آنچه که اتفاق افتاده است را می بینید. فاصله 1800 کیلومتری

Continue Reading