Some of my articles

برخی از نوشته ها، ترجمه ها و تحقیقاتم که روی خبرگزاری ها و منابع مختلف منتشر شده:

مقالات اجتماعی، علمی و سیاسی

«بسته شدن حساب کاربری ایرانیان در یک سایت ارتباطی»

یارانه‌بگیران یا باج‌بگیران – «تحقیر ملت برای انصراف از یارانه ناچیز»

«چگونه می‌توان یک مرد بر‌تر بود»

«تصویر سازی مناطقی که توسط احساسات هدف گرفته می‌شوند»

«جایی که دیگر عقلت قد نمی‌دهد»

«زوری لایک می‌کنم قربتا عند الفِرِند»

شما در کدام دسته قرار می‌گیرید – «پرفکشنیست، ایده‌آلیست یا اورالیست یا هیچ‌کدام»

سری مقالات بررسی روانشناختی جامعه ایران

تحقیق اول: موارد ضروری برای گذران این روزها!

تحقیق دوم: احساس ایرانی ها نسبت به پلیس

تحقیق سوم: بهترین تفریح از نظر ایرانی ها

تحقیق چهارم: به نظر شما چند درصد از مشکلات با پول حل می شود؟

تحقیق پنجم: چقدر از وقتتان را صرف دیدن تلویزیون ملی ایران می‌کنید؟

تحقیق ششم: آیا زود عصبانی می شوید؟

تحقیق هفتم: چه رنگی را دوست دارید؟

تحقیق هشتم: بدترین خصلت ایرانی ها از نظر من… بخش اول

تحقیق هشتم: بدترین خصلت ایرانی ها از نظر من… بخش دوم

تحقیق نهم: اگر قرار باشد فقط یکی را انتخاب کنید، ایران یا اسلام؟