CategoryPolitics

بی سوادی وزیر ارتباطات دولت مردمی آقای روحانی – دکتر محمود واعظی

وزیر ارتباطات دولت مردمی آقای روحانی در اولین گفتگوی تلویزیونی – دکتر محمود واعظی- «فرمودند»: «ما امیدواریم که تا همین

Continue Reading

نگاه روانشناختی به جامعه ایرانی — تحقیق نهم: اگر قرار باشد فقط یکی را انتخاب کنید… ایران یا اسلام

سوال این تحقیق: اگر قرار باشد فقط یکی را انتخاب کنید… جمعیت مورد آزمایش: 77598 نفر رای % اگر قرار

Continue Reading
NO MORE POSTS