هی رفیق…. اگر خواستی بجنگی…

این متن را سال 2012 و در شلوغی های بین المللی و تهدیدهای چندگانه ایران و کشورهای مخالف نوشتم.. شاید به ظاهر و در حال حاضر جنگی در میان نباشد و ایران و سرانش هم دم از قدرت بسیار بالای نظامی و سیاسی می زنند اما هر چه خواندمش باز هم دیدم با شرایط کنونی سازگارست.. مواردی که حل که نشد هیچ، برش افزون شد و ملت ایران مغموم تر از پیش!

 • یادت باشد که برای چه می جنگی… هدفت را گم نکن! هدفت هر چه هست، دفاع از خاک وطن نیست چرا که هیچ کشوری در حال حاضر نظر به خاک ایران ندارد جز خود سران ایران!
 • آیا به نظر تو ادامه کار بر روی ساخت و تولید انرژی هسته ای در نزدیکی شهرهای مسکونی هدفمند نیست؟
 • یادت باشد که در این جنگ از چه کسی یا چه چیزی دفاع می کنی. حق و باطل خود نمایان و گویا هستند.
 • یادت باشد که بشناسی افرادی که تو را با تحریک تجاوز به خاک وطن سپر بلای خود نکنند و خود حکومت کنند. جنگجویانی که حالا تبدیل شده اند به مدافعین حرم!! با دلایل واهی و دروغین برای مقابله با داعش!! ما هم باور کردیم..
 • یادت باشد سه هزار میلیارد تومان (3000,000,000,000) هنوز تکلیفش معلوم نشده.
 • یادت باشد قریب به سیزده میلیون (13,000,000) رای من و تو بود که مفقود شد و تغییر کرد و ایران را به این روز انداخت.
 • یادت باشد در ظرف کمتر از 1 سال قیمت دلار از 1000 تومان به 3000 تومان افزایش پیدا کرد (و اکنون 3500 تومان) و باز هم شنیدیم که تحریم ها هیچ تاثیری بر ایران و ایرانی نداشته است.
 • یادت باشد که چند ماه و چند سال است که به دلیل پافشاری بی جهت و احمقانه عده ای قلیل برای دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای! هفتاد میلیون نفر در سختی و ناراحتی و مشقت و ترس از جنگ و گرانی به سر می برند و بعد از این هم لجبازی های شرورانه و بچه گانه تن به توقف غنی سازی می دهند. (بلخره این اتفاق بعد از 12 سال سختی برای ملت رخ داد و برگشتیم به 12 سال قبل با توجه به این که 12 سال از عمر و انرژی و پول و…  رفت!)
 • یادت باشد گذرنامه کشورت در 180 کشور دنیا اعتبار ندارد و تو را به سادگی در کشورشان راه نمی دهند.
 • یادت باشد ارزش واحد پول کشورت در بین 10 پول بی ارزش دنیاست و این رتبه تنها در طول 30 سال برای ایران شکوهمند بدست آمده است.
 • یادت باشد که به خاطر اقدامات تروریستی عده ای که من و تو آنها را انتخاب نکرده ایم، ایران و ایرانی را تروریست می خوانند.
 • یادت باشد در طول 8 سال ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، ایشان 8 بار به نیویورک سفر کرد و 8 بار برای صندلی های خالی سالن سخنرانی کرد و هر بار شرایط ایران را وخیم تر از قبل کرد. و این اتفاق امسال هم برای آقای روحانی رئیس جمهور به ظاهر منتخب رخ داد… باز هم سخنرانی برای صندلی های خالی در سازمان ملل… کجاست شان و شرف و شکوه ایران!
 • یادت باشد آخرین سفر محمود احمدی نژاد، هیئتی 160 نفره بود که هزینه ای بسیار گزاف را از جیب من و تو و نفت ایران به ملت تحمیل کرد و در نهایت به یک جمله کوتاه «گه خوردند» جواب مجلس منتصب را داد. این در حالی است که میلیونها نفر در ایران شب سر گرسنه بر زمین می گذارند و در زیر خط فقر 1,200,000 تومانی با حقوق 300,000 هزار تومان خانواده را می گردانند. فیشهای حقوقی آقایان و آقا زاده ها هم که اخیرن در رسانه ها به میزان کافی دست به دست شد… ولی کارگر ایرانی هنوز گرسنه است..
 • یادت باشد که چه افرادی در زندانها اسیر و دربندند، فقط و فقط برای بیان آزادی. با این حال محمود احمدی نژاد اعلام می کند که ما در ایران زندانی سیاسی نداریم!
 • یادت باشد که حتی اگر پیرو آرمانهای خمینی هم که باشی هیچ کدام از آنها با دلیل و سند و مدرک نه اجرا شد و نه تکریم. پس این راه، راه امامت نیست.
 • یادت باشد که در جنگ 8 ساله هزاران جوان این مرز و بوم پر پر شدند و در نهایت به امضای قطعنامه ای موضوع فیصله پیدا کرد و بعد از آن مراتب سوء استفاده ها از خزانه ایران به انواع مختلف آغاز گردید و چه بسا که آنانی که جان خود را در این راه گذاشته بودند به هیچ رسیدند و عده ای به جایشان و برایشان جبران کردند که هیچ گاه لایق نبودند.
 • یادت باشد که برای کسی می جنگی که بارها و بارها به خواهر و مادرت در خیابان، بدون دلیل بی احترامی و توهین کرده و باز هم ادامه خواهد داد.
 • یادت باشد که با وجود «لا اکراه فی الدین» باز هم مردمی از ایران زمین به جرم انتخاب دین و آیین خود زندانی و اعدام می شوند، دینی که ارثی است و اجازه انتخابی برایش وجود ندارد… عقیده ای که شخصی است ولی سران مملکت صاحبانش هستند.
 • یادت باشد که ایرانی جماعت، احساسی است. با گوش کردن به ترانه های انقلابی آهنگران و کویتی پور، با خواندن داستانهای جنگ عراق و با دیدن فیلم های جنگی، هنوز مو بر بدن راست می شود و اشک از چشمان سرازیر. اما آن جنگ با این یکی بس متفاوت است. بدان و آگاه باش که تحریک احساسات من و تو به آسانی صورت می پذیرد اما نتیجه اش بهر چه کسی و به چه بهایی خواهد بود!
 • یادت باشد که «یا رومی روم یا زنگی زنگ»!

یادت باشد … هیچی اصلن ولش کن.. لازم نیست یادت باشد.. لازم باشد یادت می آورند آن چه که باید را!

Get Shortlink
(Right click and copy link address)