اگر بتونی 3 نفر را به دنیا برگردونی…

این سوال از سری تحقیقات روانشناختی جامعه ایرانی و فارسی زبان است و نیاز به کمک شما دارد تا به تعدادی برسد که قابلیت بسط به جامعه ایرانی  را داشته باشد، همانند تحقیقات قبلی که هر کدام به طور متوسط حدود 70 هزار نفر پاسخگو داشت.

سوال: اگر بتوانی 3 نفر را به دنیا برگردانی چه کسانی خواهند بود؟ و چرا؟

این افراد می توانند ایرانی یا غیر ایرانی باشند.

سرعت زمان پاسخگویی ملاک نیست.

می توانید 3 نفر اولی که به ذهنتان میرسد را بنویسید و یا روی این موضوع کمی فکر کنید و افرادی که هم اکنون در ذهنتان نیست را بیاد بیاورید.

مثال: رضا خان  برای پیشرفت ایران – بروسلی برای کمک به دنیای ورزش رزمی – پدربزرگم برای دلتنگی

 
  • - توضیح حداکثر در یک جمله کوتاه (حداکثر 40 حرف) .
    - استفاده از دسته بندی هایی نظیر دلتنگی، کمک به دیگران، پیشرفت علم و ... در نتیجه گیری این تحقیق کمک بسیاری خواهد نمود.
    - می توانید فارسی یا انگلیسی تایپ کنید.
  • این تحقیق به صورت ناشناس انجام می شود و نیازی به نام و مشخصات فردی نیست. در صورت علاقه به نتایج این تحقیق می توانید ایمیل خود را نیز وارد کنید تا پس از انتشار، شما را از نتایج مطلع کنیم. (اجباری نیست)
 

تاییدیه

 

Get Shortlink
(Right click and copy link address)