در باب خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

آقای دیوید کامرون! شما باید استعفا بدهید چون حتا به خواب خوش خود نمی دید که قافیه را با بلاهت بی نظیری که بخرج دادید به این فضاحت ببازید!

«بلاهت در بالاترین سطح سیاسی» یعنی تایید و صدور اجازه برگزاری رفراندم برای یک کشور توسط مردمی که بیشترشان هیچ از ‫#‏اقتصاد‬ خرد و کلان نمی دانند! و چه زود رکود اقتصادی 2010 را فراموش کردند اما به یک شبه سقوط بیش از 10 درصدی پوند را شاهد بودند! این یعنی ‫#‏دموکراسی‬!

نتیجه این حَمق، در اتفاق دیشب انگلستان به عینه دیده شد و باب طنازی و سخنپرانی «پوپولیستها و لمپنهای احمدی نژاد گونه» را برای امثال خِرت ویلدرز هلندی و دونالد ترامپ آمریکایی بیش از پیش باز کرد!

بشنوید از سیّاسان بزرگ دنیا:

دونالد ترامپ

امروز بریتانیایی‌ها کشور خود را به تصرف خود درآوردند!

گرت ویلدرز، رهبر پوپولیست‌های هلند

حالا نوبت هلند است که با اتحادیه اروپا وداع کند!

پ.ن: اما این درس خوبی خواهد بود برای امثال شما که بدانید «اکثریت» با «اکثریت ضعیف» بسیار متفاوت است و اینجاست که دموکراسی کارساز نیست.

Get Shortlink
(Right click and copy link address)