شباهت بی نظیر احمدی نژاد با اُری کوتوله ی ارباب حلقه ها

Ori یکی از کوتوله های سری فیلمهای Hobbits است که شباهت بی نهایتی به احمدی نژند! داره… اینم دلیل.. 2 تا عکس گذاشتم واستون حالشو ببرین :)))))))

Get Shortlink
(Right click and copy link address)