بی سوادی وزیر ارتباطات دولت مردمی آقای روحانی – دکتر محمود واعظی

وزیر ارتباطات دولت مردمی آقای روحانی در اولین گفتگوی تلویزیونی – دکتر محمود واعظی- «فرمودند»:

«ما امیدواریم که تا همین هفته دولت بتوانیم 25… گیگا….هرتز!! بر ثانیه ما بر ظرفیت 72 تایی! گیگا هرتز بر ثانیه کشور اضافه کنیم.»

پ.ن: اون نقطه چین ها مکثهای احمقانه آقای وزیر برای بیان این 2-3 تا کلمه بود

نکات مورد توجه:

——————

نکته اول: آقای به اصطلاح وزیر که خاک بر سر من که تو وزیر ارتباطات 75 میلیون آدمی! خودت جمله رو دوباره بخون.. نمی خواد دوباره بگی چون نمی تونی.. فقط دوباره بخون… «وزیر»! تو یه جمله مثل آدم نمی تونی بگی.. چندتا غلط دستوری!!! د آخه لامصب…

نکته دوم: آغای وزیر بی سواد و بی شعور.. چرا تویی که نمی دونی واحد پهنای باند اینترنت گیگاهرتز نیست و گیگابیته، باید وزیر بشی و بیارنت و آبرو ریزی کنی تو همون اولین جلسه زر زدنت؟!! چی تو اون مملکت خراب شده می گذره؟!!

نکته سوم: اون گزارشگری که تو برنامه داره همین ایراد رو به توی وزیر وارد می کنه خودش داره شِکَر! زیادی میخوره… در استاندارد واحد سنجش پهنای باند از b به معنای bit استفاده شده نه B که بخواد Byte خونده بشه.. پس گیگابایت نیست آقای خبرنگار نقاد باسوات!

نکته چهارم: این آغای وزیر دکترا داره. از دوره لیسانس تا دکترا هم در آمریکا درس خونده! چی به تو یاد دادن تا دکتر شدی؟!!!!!! تو چطوری دکتر شدی؟ که بدیهی ترین اطلاعات رو هم در حوزه کاری خودت نداری؟!!!!!

ای خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا…

Get Shortlink
(Right click and copy link address)