کیست؟ Sapiosexual

این واژه به کسانی اطلاق می شه که بیشتر از رابطه فیزیکی و احساسات، درگیر هوش بالا و رفتارهای خاص شخصی می شوند که آن شخص رفتارهایی برگرفته از هوشمندی و طرز تفکر و خرد دارد. به عبارت دیگر، شخصی که هوش و هوشمندی را بهترین و بالاترین  خصوصیت جذابیت جنسی بداند.

در اصل، Sapiosexual نوع جدیدی از جهت گیری جنسی است که در آن جنسیت فیزیکی (زن و مرد) معنا ندارد و شخص سپیوسکچوال شیفته و عاشق رفتار و منش هوشمندانه و خاص طرف مقابل می گردد.

Example: Me? I don’t care too much about the looks (I do!). I want an incisive, inquisitive, insightful, irreverent mind. I want someone for whom philosophical discussion is foreplay. I want someone who sometimes makes me go ouch due to their wit and evil sense of humor. I want someone that I can reach out and touch randomly. I want someone I can cuddle with. I decided this all means that I am sapiosexual.

 

ترجمه متن بالا:

من؟ من خیلی به ظاهر اهمیتی نمی دم. من یه نفر رو میخوام که ذهنی برنده و قاطع، کنجکاو، با بصیرت و جسور داشته باشه. من کسی رو می خوام که بحثهای فلسفی براش مثل عشق بازی باشه! من کسی رو میخوام که بعضی وقتا بخاطر حس شوخ طبعی و لطافت طبعی که داره باعث هیجان و شعف من بشه (make me go ouch).

من کسی رو میخوام که گه گاه بتونم ببینمش و لمسش کنم! من کسی رو میخوام که بتونم در آغوش بگیرمش (با این شرایط فکری). من تصمیم گرفتم که همه این تعاریف یعنی “من یک سپیو سکچوال هستم”

Get Shortlink
(Right click and copy link address)