Monthly ArchivesFebruary 2012

در باب سپاس از اصغر، پیمان، شهاب، لیلا، ساره، سارینا و باقی دست اندرکاران فیلم جدایی نادر از سیمین

ور نه هر انسان که اصغر می شود — ور نه هر لیلا که حاتم می شود ور نه هر

Continue Reading

نامه تونی بلر به محمود!

محمودجان شما ایرانی ها کارهایی می کنید که ما انگلیسیها به انگلیسی بودنمان شک می کنیم!* ** عزیز من شما

Continue Reading