پربیننده ها

آخرین پستها

کیست؟ Sapiosexual

این واژه به کسانی اطلاق می شه که بیشتر از رابطه فیزیکی و احساسات، درگیر هوش بالا و رفتارهای خاص 

نگاه روانشناختی به جامعه ایرانی — تحقیق نهم: اگر قرار باشد فقط یکی را انتخاب کنید… ایران یا اسلام

سوال این تحقیق: اگر قرار باشد فقط یکی را انتخاب کنید… جمعیت مورد آزمایش: 77598 نفر رای % اگر قرار 

NO MORE POSTS